قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

بم

شنبه

1398/12/03 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس ولو40

34 صندلی خالی

130,000 ریال

پیک صبا کرمان تعاونی 17

ترمینال آدینه کرمان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم

شنبه

1398/12/03 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس ولو42

39 صندلی خالی

130,000 ریال

میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

بم

شنبه

1398/12/03 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس ولو42

38 صندلی خالی

130,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بم

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس ولو42

40 صندلی خالی

130,000 ریال

میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

بم

شنبه

1398/12/03 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

44 صندلی خالی

130,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت