قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

ماهان سفر ایرانیان

کرمان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2

24 صندلی خالی

160,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بم

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

44 صندلی خالی

160,000 ریال

شرکت ترابربیتا تعاونی15 کرمان

کرمان -> ایرانشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:00

اتوکار: ولوو بی ۱۲(تی بی تی برند برتر)
تي بي تي تعاوني15

38 صندلی خالی

160,000 ریال

144,000 ریال
میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

بم

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس ولو42

38 صندلی خالی

160,000 ریال

میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> چابهار

شهرهای بین راهی

بم

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

19 صندلی خالی

265,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت