قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> چابهار

شهرهای بین راهی

بم

شنبه

1399/04/14 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس b9R

24 صندلی خالی

265,000 ریال

پیک صبا کرمان تعاونی 17

ترمینال آدینه کرمان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم

شنبه

1399/04/14 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس ولو42

34 صندلی خالی

160,000 ریال

ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> چابهار

شهرهای بین راهی

بم

شنبه

1399/04/14 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

38 صندلی خالی

160,000 ریال

میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

بم

شنبه

1399/04/14 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

38 صندلی خالی

160,000 ریال

ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

بم

شنبه

1399/04/14 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

35 صندلی خالی

160,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت