قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> قلعه گنج

شهرهای بین راهی

جیرفت

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 06:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44

38 صندلی خالی

170,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> قلعه گنج

شهرهای بین راهی

جیرفت

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 06:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال با پذیرایی رویال

35 صندلی خالی

170,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> کهنوج

شهرهای بین راهی

جیرفت

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

39 صندلی خالی

170,000 ریال

میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> کهنوج

شهرهای بین راهی

جیرفت

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس بی9

25 صندلی خالی

300,000 ریال

میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> کهنوج

شهرهای بین راهی

جیرفت

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

25 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت