قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> جیرفت

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

41 صندلی خالی

205,000 ریال

همسفر کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> کهنوج

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

جیرفت

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

28 صندلی خالی

205,000 ریال

143,500 ریال
عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> فاریاب (کرمان )

شهرهای بین راهی

جیرفت

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس ولو42

34 صندلی خالی

205,000 ریال

میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> اسلام آباد کرمان

شهرهای بین راهی

جیرفت

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس ولو42

35 صندلی خالی

205,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> جیرفت

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

35 صندلی خالی

205,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت