قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

ایران پیما تعاونی یک

کرمان -> یزد

شهرهای بین راهی

رفسنجان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1

18 صندلی خالی

175,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

38 صندلی خالی

110,000 ریال

77,000 ریال
عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

39 صندلی خالی

110,000 ریال

77,000 ریال
عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 12:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

38 صندلی خالی

110,000 ریال

77,000 ریال
ایران پیما تعاونی یک

کرمان -> یزد

شهرهای بین راهی

رفسنجان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+1

26 صندلی خالی

144,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت