قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شهربابک (کرمان)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس ویژه457

32 صندلی خالی

160,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شهربابک (کرمان)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس ویژه457

38 صندلی خالی

160,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شهربابک (کرمان)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس ویژه457

34 صندلی خالی

160,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شهربابک (کرمان)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس ویژه457

29 صندلی خالی

160,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت