قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شهربابک (کرمان)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس ویژه457

29 صندلی خالی

190,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شهربابک (کرمان)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس ویژه457-40

39 صندلی خالی

190,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت