قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شهر بابک و تخفیف در ترمینال کرمان

تعاونی 7 عدل کرمان

کرمان -> شهربابک (کرمان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 08:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2

25 صندلی خالی

250,000 ریال

تعاونی 7 عدل کرمان

کرمان -> شهربابک (کرمان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 12:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2

25 صندلی خالی

250,000 ریال

تعاونی 7 عدل کرمان

کرمان -> شهربابک (کرمان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

250,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت