قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

شهرهای بین راهی

انار

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32
شرکت مسافربری ایران پیما سفرخوشی رابرایتان ارزومند است

18 صندلی خالی

155,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

شهرهای بین راهی

انار

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

36 صندلی خالی

145,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

شهرهای بین راهی

انار

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

39 صندلی خالی

145,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

شهرهای بین راهی

انار

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 23:55

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

40 صندلی خالی

145,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت