قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> زاهدان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

21 صندلی خالی

640,000 ریال

576,000 ریال
ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> زاهدان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

38 صندلی خالی

370,000 ریال

333,000 ریال
ماهان سفر کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> زاهدان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

44 صندلی خالی

370,000 ریال

333,000 ریال
ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> زاهدان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

28 صندلی خالی

520,000 ریال

468,000 ریال
ماهان سفر کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> زاهدان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

28 صندلی خالی

520,000 ریال

468,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت