قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس زاهدان و تخفیف در ترمینال کرمان

ترابر بی تا کرمان

کرمان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 18:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

21 صندلی خالی

470,000 ریال

ایران پیما کرمان

کرمان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 20:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

9 صندلی خالی

810,000 ریال

ایران پیما کرمان

کرمان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 22:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

7 صندلی خالی

660,000 ریال

      تاریخ حرکت