قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ایرانشهر و تخفیف در ترمینال کرمان

میهن نور کرمان

کرمان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 13:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

19 صندلی خالی

470,000 ریال

ایران پیما کرمان

کرمان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

470,000 ریال

میهن نور کرمان

کرمان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 17:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2

19 صندلی خالی

470,000 ریال

      تاریخ حرکت