قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

پیک صبا تعاونی 17

کرمان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 05:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

31 صندلی خالی

520,000 ریال

ایران پیما تعاونی یک

کرمان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 16:30

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

370,000 ریال

پیک صبا تعاونی 17

کرمان -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایرانشهر

شنبه

1399/07/05 ساعت 17:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

43 صندلی خالی

370,000 ریال

333,000 ریال
میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس ولو42

38 صندلی خالی

370,000 ریال

ایران پیما تعاونی یک

کرمان -> ایرانشهر

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 18:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

44 صندلی خالی

370,000 ریال

259,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت