قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> ایرانشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

38 صندلی خالی

370,000 ریال

333,000 ریال
میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> ایرانشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

40 صندلی خالی

370,000 ریال

333,000 ریال
ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> ایرانشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

38 صندلی خالی

370,000 ریال

333,000 ریال
میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> ایرانشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

40 صندلی خالی

370,000 ریال

333,000 ریال
شرکت ترابربیتا تعاونی15 کرمان

کرمان -> ایرانشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 19:00

اتوکار: ولوو بی ۱۲(تی بی تی برند برتر)
تي بي تي تعاوني15

42 صندلی خالی

370,000 ریال

333,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت