قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بندر عباس

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

21 صندلی خالی

310,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بندر عباس

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس b9R

2 صندلی خالی

530,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بندر عباس

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 14:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

29 صندلی خالی

310,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بندر عباس

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو با پذیرایی ماهان و میوهVIP

13 صندلی خالی

530,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بندر عباس

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

39 صندلی خالی

310,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت