قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بندر عباس

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال

11 صندلی خالی

710,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بندر عباس

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

30 صندلی خالی

370,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بندر عباس

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 14:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

18 صندلی خالی

710,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بندر عباس

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

19 صندلی خالی

710,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بندر عباس

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

16 صندلی خالی

710,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت