قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 06:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
شرکت مسافربری ایران پیما سفرخوشی برایتان ارزومند است

34 صندلی خالی

230,000 ریال

ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
شرکت مسافربری ایران پیما سفرخوشی برایتان ارزومند است

32 صندلی خالی

230,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس مان44

38 صندلی خالی

230,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

34 صندلی خالی

230,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس ولو 44

34 صندلی خالی

230,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت