قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 06:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

31 صندلی خالی

280,000 ریال

252,000 ریال
ایران پیما تعاونی یک

کرمان -> یزد

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 06:30

اتوکار: classicus 2+2

39 صندلی خالی

280,000 ریال

196,000 ریال
ایران پیما تعاونی یک

کرمان -> یزد

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

490,000 ریال

343,000 ریال
عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

38 صندلی خالی

280,000 ریال

252,000 ریال
عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> یزد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

37 صندلی خالی

280,000 ریال

252,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت