قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس یزد و تخفیف در ترمینال کرمان

تعاونی 7 عدل کرمان

کرمان -> یزد

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 17:00

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

350,000 ریال

تعاونی 7 عدل کرمان

کرمان -> یزد

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 22:30

اتوکار: classicus 2+2

42 صندلی خالی

350,000 ریال

تعاونی 7 عدل کرمان

کرمان -> یزد

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 23:55

اتوکار: classicus 2+2

43 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت