قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

شرکت ترابربیتا تعاونی15 کرمان

کرمان -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, نائین, یزد, رفسنجان, اردکان (یزد)

دوشنبه

1399/08/05 ساعت 14:00

اتوکار: ولوو وی آی پی(همراه باغذای گرم رایگان)
تي بي تي تعاوني15

19 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت ترابربیتا تعاونی15 کرمان

کرمان -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, نائین, میبد, اردکان (یزد)

دوشنبه

1399/08/05 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا مارال وی آی پی (همراه باغذای گرم رایگان)
تي بي تي تعاوني15

14 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت ترابربیتا تعاونی15 کرمان

کرمان -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, نائین, یزد, اردکان (یزد)

دوشنبه

1399/08/05 ساعت 17:30

اتوکار: اسکانیا مارال وی آی پی (همراه باغذای گرم رایگان)
تي بي تي تعاوني15

18 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت ترابربیتا تعاونی15 کرمان

کرمان -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, نائین, یزد, اردکان (یزد)

دوشنبه

1399/08/05 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا مارال وی آی پی (همراه باغذای گرم رایگان)
تي بي تي تعاوني15

18 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت