قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سیرجان

آریا سفر سیرجان

پایانه سیرجان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/17 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

9 صندلی خالی

850,000 ریال

سیروسفر سیرجان

پایانه سیرجان -> رشت

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

جمعه

1399/05/17 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس VIP
42255955-42252519

5 صندلی خالی

1,000,000 ریال

عدل سیرجان

پایانه سیرجان -> تهران جنوب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/17 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا25
42259770=09139478082

6 صندلی خالی

850,000 ریال

680,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> پایانه جنوب

%19 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, قم, کاشان

جمعه

1399/05/17 ساعت 18:00

اتوکار: VIPمانیتورداروشارژراختصاصی با(پذیرائی ایران پیما۹ـ۰۳۴۴۲۲۵۹۰۹۶)
(انتخــاب اول انتخـــاب برتر)(کیفیت رمــزماندگاری است)(هدف مــاجلب رضـــایت شماست)(سفرخوشی رابرایتان آرزومندیم) تماس بامدیرشرکت۰۹۱۳۷۵۰۱۳۲۴

13 صندلی خالی

995,000 ریال

805,950 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> پایانه جنوب

%19 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, قم, کاشان

جمعه

1399/05/17 ساعت 18:00

اتوکار: VIPمانیتورداروشارژراختصاصی با(پذیرائی ایران پیما۹ـ۰۳۴۴۲۲۵۹۰۹۶)
(انتخــاب اول انتخـــاب برتر)(کیفیت رمــزماندگاری است)(هدف مــاجلب رضـــایت شماست)(سفرخوشی رابرایتان آرزومندیم) تماس بامدیرشرکت۰۹۱۳۷۵۰۱۳۲۴

13 صندلی خالی

995,000 ریال

805,950 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت