قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سیرجان

ترابر بی تا سیرجان

پایانه سیرجان -> تهران

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس مارال وی ای پی با شام رایگان
42251130 بلوار سیدجمال تعاونی 15

16 صندلی خالی

750,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> پایانه جنوب

%19 تخفیف

شهرهای بین راهی

کاشان, قم

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 17:00

اتوکار: VIPتخت شوبااینترنت وشام رایگان

12 صندلی خالی

850,000 ریال

688,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> پایانه جنوب

%19 تخفیف

شهرهای بین راهی

کاشان, قم

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 18:00

اتوکار: VIPتخت شوباشام رایگان

0 صندلی خالی

850,000 ریال

688,500 ریال
ترابر بی تا سیرجان

پایانه سیرجان -> تهران

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس درسا )(بامانیتورشخصی)(با شام رایگان)
بلوار سیدجمال تعاونی 15 9135911515

10 صندلی خالی

750,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> پایانه جنوب

%19 تخفیف

شهرهای بین راهی

کاشان, قم

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 19:00

اتوکار: VIPتخت شوبااینترنت وشام رایگان

14 صندلی خالی

850,000 ریال

688,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت