قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس قم و تخفیف در ترمینال سیرجان

آریا سفر سیرجان

پایانه سیرجان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم ویژه

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

15 صندلی خالی

800,000 ریال

تعاونی شماره ۱۵ ترابر بی تا سیرجان

پایانه سیرجان -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس مانیتوردار با ماسک+تغذیه تی بی تیVIP
محل سوار شدن : ترمینال مسافربری بعثت تعاونی 15 ( تی . بی . تی ) 09135911515

14 صندلی خالی

900,000 ریال

810,000 ریال
سیروسفر سیرجان

پایانه سیرجان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم ویژه

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس VIP
محل سوار شدن:ترمینال بعثت42341126_42341127

6 صندلی خالی

900,000 ریال

      تاریخ حرکت