قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سیرجان

ترابر بی تا سیرجان

پایانه سیرجان -> تهران

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس (مارال (وی ای پی
بلوارسیدجمال روبروی هتل کهکشان 03442251130

22 صندلی خالی

750,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> پایانه جنوب

%19 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, کاشان, قم

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 17:00

اتوکار: VIPمانیتورداروشارژراختصاصی با(پذیرائی ایران پیما۹ـ۰۳۴۴۲۲۵۹۰۹۶)

19 صندلی خالی

850,000 ریال

688,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> پایانه جنوب

%19 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, کاشان, قم

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 18:00

اتوکار: VIPمانیتورداروشارژراختصاصی با(پذیرائی ایران پیما۹ـ۰۳۴۴۲۲۵۹۰۹۶)

18 صندلی خالی

850,000 ریال

688,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> پایانه جنوب

%19 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, کاشان, قم

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 19:00

اتوکار: VIPمانیتورداربا(پذیرائی ایران پیما۹ـ۰۳۴۴۲۲۵۹۰۹۶)

9 صندلی خالی

850,000 ریال

688,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت