قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سیرجان

آریا سفر سیرجان

پایانه سیرجان -> اصفهان کاوه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

44 صندلی خالی

500,000 ریال

عدل سیرجان

پایانه سیرجان -> اصفهان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
42259770-09139478082

32 صندلی خالی

490,000 ریال

392,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان ), پایانه کاوه (اصفهان ), پایانه صفه (اصفهان ), نائین

شنبه

1399/04/14 ساعت 19:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره۹۹-۰۳۴۴۲۲۵۹۰۹۶

21 صندلی خالی

720,000 ریال

612,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان ), پایانه کاوه (اصفهان ), پایانه صفه (اصفهان ), نائین

شنبه

1399/04/14 ساعت 19:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره۹۹-۰۳۴۴۲۲۵۹۰۹۶

21 صندلی خالی

720,000 ریال

612,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), نائین, پایانه صفه (اصفهان )

شنبه

1399/04/14 ساعت 19:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره۹۹-۰۳۴۴۲۲۵۹۰۹۶

21 صندلی خالی

720,000 ریال

612,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت