شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> شهرکرد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

زرین شهر, فولادشهر, اصفهان, پایانه کاوه (اصفهان )

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیاتک صندلی۳۲نفره {۹۹-۰۳۴۴۲۲۵۹۰۹۶}
{{{انتخـــاب شمـــــــا افتخــــارمـــــــاست}}}(کیفیت رمــزماندگاری است)(هدف مــاجلب رضـــایت شماست)(سفرخوشی رابرایتان آرزومندیم) تماس بامدیرشرکت۰۹۱۳۷۵۰۱۳۲۴

28 صندلی خالی

670,000 ریال

603,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> شهرکرد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

زرین شهر, فولادشهر, اصفهان, پایانه کاوه (اصفهان )

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیاتک صندلی۳۲نفره {۹۹-۰۳۴۴۲۲۵۹۰۹۶}
{{{انتخـــاب شمـــــــا افتخــــارمـــــــاست}}}(کیفیت رمــزماندگاری است)(هدف مــاجلب رضـــایت شماست)(سفرخوشی رابرایتان آرزومندیم) تماس بامدیرشرکت۰۹۱۳۷۵۰۱۳۲۴

28 صندلی خالی

670,000 ریال

603,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان ), نائین, یزد, پایانه کاوه (اصفهان )

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا۴۴/نفره۹۹-۰۳۴۴۲۲۵۰۹۶
{{{انتخـــاب شمـــــــا افتخــــارمـــــــاست}}}(کیفیت رمــزماندگاری است)(هدف مــاجلب رضـــایت شماست)(سفرخوشی رابرایتان آرزومندیم) تماس بامدیرشرکت۰۹۱۳۷۵۰۱۳۲۴

38 صندلی خالی

410,000 ریال

348,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), نائین, یزد, پایانه صفه (اصفهان )

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا۴۴/نفره۹۹-۰۳۴۴۲۲۵۰۹۶
{{{انتخـــاب شمـــــــا افتخــــارمـــــــاست}}}(کیفیت رمــزماندگاری است)(هدف مــاجلب رضـــایت شماست)(سفرخوشی رابرایتان آرزومندیم) تماس بامدیرشرکت۰۹۱۳۷۵۰۱۳۲۴

38 صندلی خالی

410,000 ریال

348,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت