شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), نائین, پایانه صفه (اصفهان )

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 19:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره۹۹-۰۳۴۴۲۲۵۹۰۹۶

14 صندلی خالی

720,000 ریال

612,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان ), پایانه صفه (اصفهان ), نائین, پایانه کاوه (اصفهان )

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 19:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره۹۹-۰۳۴۴۲۲۵۹۰۹۶

14 صندلی خالی

720,000 ریال

612,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), نائین, پایانه صفه (اصفهان )

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 19:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره۹۹-۰۳۴۴۲۲۵۹۰۹۶

14 صندلی خالی

720,000 ریال

612,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت