قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سیرجان

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> پایانه جنوب

%19 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 17:00

اتوکار: VIPتخت شوبااینترنت وشام رایگان

15 صندلی خالی

700,000 ریال

567,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> پایانه جنوب

%19 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 18:00

اتوکار: VIPتخت شوباشام رایگان

0 صندلی خالی

700,000 ریال

567,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> پایانه جنوب

%19 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 19:00

اتوکار: VIPتخت شوبااینترنت وشام رایگان

15 صندلی خالی

700,000 ریال

567,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت