قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سیرجان

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> مشهد (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 15:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تک صندلی
{{{انتخـــاب شمـــــــا افتخــــارمـــــــاست}}}(کیفیت رمــزماندگاری است)(هدف مــاجلب رضـــایت شماست)(سفرخوشی رابرایتان آرزومندیم) تماس بامدیرشرکت۰۹۱۳۷۵۰۱۳۲۴

0 صندلی خالی

1,150,000 ریال

977,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> مشهد (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 15:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تک صندلی
{{{انتخـــاب شمـــــــا افتخــــارمـــــــاست}}}(کیفیت رمــزماندگاری است)(هدف مــاجلب رضـــایت شماست)(سفرخوشی رابرایتان آرزومندیم) تماس بامدیرشرکت۰۹۱۳۷۵۰۱۳۲۴

0 صندلی خالی

1,150,000 ریال

977,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> مشهد (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 15:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تک صندلی
{{{انتخـــاب شمـــــــا افتخــــارمـــــــاست}}}(کیفیت رمــزماندگاری است)(هدف مــاجلب رضـــایت شماست)(سفرخوشی رابرایتان آرزومندیم) تماس بامدیرشرکت۰۹۱۳۷۵۰۱۳۲۴

0 صندلی خالی

1,150,000 ریال

977,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> مشهد (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 15:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تک صندلی
{{{انتخـــاب شمـــــــا افتخــــارمـــــــاست}}}(کیفیت رمــزماندگاری است)(هدف مــاجلب رضـــایت شماست)(سفرخوشی رابرایتان آرزومندیم) تماس بامدیرشرکت۰۹۱۳۷۵۰۱۳۲۴

0 صندلی خالی

1,150,000 ریال

977,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> مشهد (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 15:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تک صندلی
{{{انتخـــاب شمـــــــا افتخــــارمـــــــاست}}}(کیفیت رمــزماندگاری است)(هدف مــاجلب رضـــایت شماست)(سفرخوشی رابرایتان آرزومندیم) تماس بامدیرشرکت۰۹۱۳۷۵۰۱۳۲۴

0 صندلی خالی

1,150,000 ریال

977,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت