قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سیرجان

ترابر بی تا سیرجان

پایانه سیرجان -> اهواز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 15:15

اتوکار: اتوبوس 25نفره (VIP)
42251130 بلوار سیدجمال تعاونی 15

4 صندلی خالی

1,000,000 ریال

900,000 ریال
ترابر بی تا سیرجان

پایانه سیرجان -> اهواز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس 25نفره (VIP)
42251130 بلوار سیدجمال تعاونی 15

5 صندلی خالی

1,000,000 ریال

900,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت