قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شیراز و تخفیف در ترمینال سیرجان

سیروسفر سیرجان

پایانه سیرجان -> شیراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 08:45

اتوکار: اتوبوس VIP
محل سوارشدن:پایانه مسافربری بعثت42341126_42341127

1 صندلی خالی

550,000 ریال

عدل سیرجان

پایانه سیرجان -> شیراز (فارس)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس SCANIA
42259770

9 صندلی خالی

320,000 ریال

288,000 ریال
تعاونی شماره ۱۵ ترابر بی تا سیرجان

پایانه سیرجان -> شیراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس 25نفره (VIP)
محل سوار شدن : ترمینال مسافربری بعثت تعاونی 15 ( تی . بی . تی ) 09135911515

1 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال

      تاریخ حرکت