قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سیرجان

ترابر بی تا سیرجان

پایانه سیرجان -> شیراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس 25نفره (VIP)
42251130 بلوار سیدجمال تعاونی 15

0 صندلی خالی

350,000 ریال

315,000 ریال
ترابر بی تا سیرجان

پایانه سیرجان -> شیراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس 25نفره (VIP)
09135911515

0 صندلی خالی

350,000 ریال

315,000 ریال
سیروسفر سیرجان

پایانه سیرجان -> شیراز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس VIP
42255955-42252519

2 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت