قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سیرجان

آریا سفر سیرجان

پایانه سیرجان -> کرمان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس ولو42

20 صندلی خالی

150,000 ریال

سیروسفر سیرجان

پایانه سیرجان -> کرمان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس VIP
42255955-42252519

3 صندلی خالی

200,000 ریال

عدل سیرجان

پایانه سیرجان -> کرمان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس ولو بی12
42259770-09139478082

28 صندلی خالی

160,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت