قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرمان و تخفیف در ترمینال سیرجان

سیروسفر سیرجان

پایانه سیرجان -> کرمان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 05:45

اتوکار: اتوبوس ولو42
42341127_42341126.....محل سوار شدن:پایانه مسافربری بعثت

31 صندلی خالی

200,000 ریال

آریا سفر سیرجان

پایانه سیرجان -> کرمان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 06:30

اتوکار: اتوبوس بی 9 وی . آی . پی

13 صندلی خالی

300,000 ریال

عدل سیرجان

پایانه سیرجان -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 06:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا25
42259770-09139478082

15 صندلی خالی

300,000 ریال

270,000 ریال

      تاریخ حرکت