قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سیرجان

سیروسفر سیرجان

پایانه سیرجان -> کرمان

شهرهای بین راهی

بردسیر

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 06:00

اتوکار: اتوبوس ولو42
42255955-42252519

29 صندلی خالی

140,000 ریال

عدل سیرجان

پایانه سیرجان -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بردسیر

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس ولو بی12
42259770-09139478082

37 صندلی خالی

132,000 ریال

118,800 ریال
عدل سیرجان

پایانه سیرجان -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بردسیر

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس ولو بی12
42259770-09139478082

38 صندلی خالی

132,000 ریال

118,800 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت