قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سیرجان

عدل سیرجان

پایانه سیرجان -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بردسیر

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
42259770-09139478082

39 صندلی خالی

110,000 ریال

99,000 ریال
عدل سیرجان

پایانه سیرجان -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بردسیر

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس ولو بی12
42259770-09139478082

38 صندلی خالی

110,000 ریال

99,000 ریال
عدل سیرجان

پایانه سیرجان -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بردسیر

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس ولو بی12
42259770-09139478082

36 صندلی خالی

110,000 ریال

99,000 ریال
عدل سیرجان

پایانه سیرجان -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بردسیر

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس ولوبی 9
42259770-09139478082

37 صندلی خالی

110,000 ریال

99,000 ریال
عدل سیرجان

پایانه سیرجان -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بردسیر

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس ولو بی12
42259770-09139478082

29 صندلی خالی

110,000 ریال

99,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت