قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سیرجان

عدل سیرجان

پایانه سیرجان -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بردسیر

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس ولو بی12
42259770-09139478082

37 صندلی خالی

132,000 ریال

118,800 ریال
عدل سیرجان

پایانه سیرجان -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بردسیر

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس ولو بی12
42259770-09139478082

38 صندلی خالی

132,000 ریال

118,800 ریال
عدل سیرجان

پایانه سیرجان -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بردسیر

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس ولو بی12
42259770-09139478082

37 صندلی خالی

132,000 ریال

118,800 ریال
عدل سیرجان

پایانه سیرجان -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بردسیر

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس ولو بی12
42259770-09139478082

38 صندلی خالی

132,000 ریال

118,800 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت