قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال شهر بابک

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> کرج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

استان قم, کاشان, تهران

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 17:30

اتوکار: وی آی پی
ترمینال/تعاونی17

18 صندلی خالی

1,490,000 ریال

1,341,000 ریال
شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 18:30

اتوکار: مان.وی.ای.پی
ترمینال/تعاونی17

12 صندلی خالی

1,490,000 ریال

1,043,000 ریال
شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 19:30

اتوکار: مان وی ای پی مانیتوردار..
ترمینال/تعاونی17

12 صندلی خالی

1,490,000 ریال

1,043,000 ریال

      تاریخ حرکت