قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهر بابک

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 19:00

اتوکار: مان.وی.ای.پی
ترمینال/تعاونی17

19 صندلی خالی

1,100,000 ریال

825,000 ریال
شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 19:00

اتوکار: مان.وی.ای.پی
ترمینال/تعاونی17

19 صندلی خالی

1,100,000 ریال

825,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت