قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهر بابک

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

استان قم, کاشان, نائین, اردکان (یزد), تهران

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 17:00

اتوکار: وی آی پی
ترمینال/تعاونی17

16 صندلی خالی

1,150,000 ریال

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 19:00

اتوکار: وی ای پی.مانیتوردار
ترمینال/تعاونی17

24 صندلی خالی

1,150,000 ریال

862,500 ریال
شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 19:00

اتوکار: وی ای پی.مانیتوردار
ترمینال/تعاونی17

24 صندلی خالی

1,150,000 ریال

862,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت