قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهر بابک

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران, استان قم, کاشان, نائین, اردکان (یزد)

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 18:00

اتوکار: وی آی پی
ترمینال/تعاونی17

18 صندلی خالی

1,100,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت