قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهر بابک

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران, استان قم, کاشان

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 18:00

اتوکار: وی آی پی
ترمینال/تعاونی17

20 صندلی خالی

840,000 ریال

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 18:30

اتوکار: مان وی ای پی.مانیتوردار
ترمینال/تعاونی17

25 صندلی خالی

700,000 ریال

525,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت