قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کاشان و تخفیف در ترمینال شهر بابک

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> کرج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, استان قم, کاشان

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 17:30

اتوکار: وی آی پی
ترمینال/تعاونی17

22 صندلی خالی

1,000,000 ریال

900,000 ریال
شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 18:30

اتوکار: وی ای پی درسا مانیتوردار ۰۰

7 صندلی خالی

1,000,000 ریال

700,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت