قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کهنوج

میهن نور کهنوج

ترمینال کهنوج -> کرمان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس ولوو
03443208181

35 صندلی خالی

230,000 ریال

عدل کهنوج

ترمینال کهنوج -> کرمان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
آدرس میدان شهسواری جنب ایستگاه جیرفت03443209000

35 صندلی خالی

230,000 ریال

میهن نور کهنوج

ترمینال کهنوج -> کرمان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس ولوو
03443208181

34 صندلی خالی

230,000 ریال

عدل کهنوج

ترمینال کهنوج -> کرمان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

39 صندلی خالی

230,000 ریال

میهن نور کهنوج

ترمینال کهنوج -> کرمان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
03443208181

38 صندلی خالی

230,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت