قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اراک به تهران

جهانگشت مهر اراک

اراک -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: classicus 2+1

22 صندلی خالی

250,000 ریال

سیروسفر اراک

ترمینال مرکزی -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP
مسيرحرکت آزادي- آرژانتين

0 صندلی خالی

290,000 ریال

همسفر اراک

اراک -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

13 صندلی خالی

250,000 ریال

همسفر اراک

اراک -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: Scania Maral 2+2

0 صندلی خالی

170,000 ریال

ایران پیما اراک

اراک -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: Scania Maral 2+2

44 صندلی خالی

170,000 ریال

رویال سفر اراک

ترمینال مرکزی -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP
مسيرحرکت آزادي- آرژانتين

16 صندلی خالی

290,000 ریال

پیک صبا اراک

ترمینال مرکزی -> سارئ

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس اسکانيا32

26 صندلی خالی

240,000 ریال

رویال سفر اراک

ترمینال مرکزی -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادي

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:59

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP
مسيرحرکت جنوب آزادي کرج آرژانتين

21 صندلی خالی

220,000 ریال