قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اراک به تهران

ترابربی تاتعاونی15

اراک -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/23 ساعت 06:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ترمینال جنوب افسریه تهرانپارس

3 صندلی خالی

300,000 ریال

میهن نور آریا اراک

اراک -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/23 ساعت 06:30

اتوکار: VIP 2+1

10 صندلی خالی

300,000 ریال

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> تهران پارس

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/23 ساعت 06:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا25
جنوب افسریه تهرانپارس

7 صندلی خالی

300,000 ریال

ایران پیما اراک

اراک -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/23 ساعت 07:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

24 صندلی خالی

270,000 ریال

پیک صبا اراک

ترمینال مرکزی -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/23 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

21 صندلی خالی

280,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت