قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اراک

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> تهران پارس

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 03:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال
جنوب////افسریه////تهرانپارس

32 صندلی خالی

240,000 ریال

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> تهران پارس

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 03:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال
جنوب////افسریه////تهرانپارس

32 صندلی خالی

240,000 ریال

ترابربی تاتعاونی15

اراک -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 03:00

اتوکار: Scania Maral 2+2

8 صندلی خالی

240,000 ریال

آریا سفر آسیا اراک

اراک -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 06:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

21 صندلی خالی

320,000 ریال

جهانگشت مهر اراک

اراک -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 08:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

25 صندلی خالی

330,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت