قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اراک به تهران

همسفر اراک

اراک -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
لطفا یک ربع به حرکت حضور داشته باشید

0 صندلی خالی

300,000 ریال

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> تهران پارس

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس b9R

0 صندلی خالی

300,000 ریال

ترابربی تاتعاونی15

اراک -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 09:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
ترمینال جنوب افسریه تهرانپارس

0 صندلی خالی

300,000 ریال

میهن نور آریا اراک

اراک -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 10:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

300,000 ریال

آریا سفر آسیا اراک

اراک -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 11:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

9 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت