قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اراک

آریا سفر آسیا اراک

اراک -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 06:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

22 صندلی خالی

150,000 ریال

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> تهران پارس

شهرهای بین راهی

قم ویژه

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 06:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا25
ترمینال جنوب افسریه تهرانپارس

12 صندلی خالی

210,000 ریال

ترابربی تاتعاونی15

اراک -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 06:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ترمینال جنوب افسریه تهرانپارس تلفن رزو09185282848

10 صندلی خالی

210,000 ریال

پیک صبا اراک

ترمینال مرکزی -> تهران

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

29 صندلی خالی

170,000 ریال

جهانگشت مهر اراک

اراک -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

17 صندلی خالی

170,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت