قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اراک

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> تهران پارس

شهرهای بین راهی

قم ویژه

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 13:15

اتوکار: اتوبوس ولو 44

14 صندلی خالی

100,000 ریال

ترابربی تاتعاونی15

اراک -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 13:15

اتوکار: Scania Maral 2+2
امکانات سرویس: پذیرایی، جنوب افسریه تهرانپارس تلفن رزو09185282848

5 صندلی خالی

100,000 ریال

پیک صبا اراک

ترمینال مرکزی -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

40 صندلی خالی

100,000 ریال

آریا سفر آسیا اراک

اراک -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 15:30

اتوکار: Scania Maral 2+2

43 صندلی خالی

100,000 ریال

آریا سفر آسیا اراک

اراک -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 16:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

14 صندلی خالی

130,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت