قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اراک

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 08:45

اتوکار: اتوبوس بی9وی ای پی
برگشت ازترمینال کاوه هرروز ظهر13/45

16 صندلی خالی

350,000 ریال

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 10:45

اتوکار: اتوبوس بی9 وای پی
برگشت ازترمینال کاوه هروز عصرساعت15/15

22 صندلی خالی

350,000 ریال

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 12:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال
برگشت از ترمینال کاوه هروز 17/30عصر

19 صندلی خالی

230,000 ریال

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 14:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال
برگشت از ترمینال کاوه هروز عصر ساعت 19

28 صندلی خالی

230,000 ریال

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 31
برگشت ازترمینال کاوه هرشب21/15

10 صندلی خالی

290,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت