قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اصفهان و تخفیف در ترمینال اراک

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا25

12 صندلی خالی

550,000 ریال

ترابربی تاتعاونی15

اراک -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 07:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

25 صندلی خالی

550,000 ریال

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 10:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

18 صندلی خالی

340,000 ریال

      تاریخ حرکت