قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خمین

شرکت اتحاد خمين

خمین -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1398/12/10 ساعت 08:00

اتوکار: ولووبی ۹ وی ای پی 25 نفره

23 صندلی خالی

340,000 ریال

306,000 ریال
پیک صبا خمین

پایانه خمین -> تهران جنوب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 32

32 صندلی خالی

350,000 ریال

280,000 ریال
شرکت اتحاد خمين

خمین -> تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1398/12/10 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیامارال

44 صندلی خالی

240,000 ریال

228,000 ریال
پیک صبا خمین

پایانه خمین -> تهران جنوب

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی مانیتوردار

24 صندلی خالی

430,000 ریال

301,000 ریال
شرکت اتحاد خمين

خمین -> تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1398/12/10 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس ولو بی ۹سالار

41 صندلی خالی

240,000 ریال

228,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت