قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خمین

شرکت اتحاد خمين

خمین -> تهران

%8 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیامارال

43 صندلی خالی

200,000 ریال

184,000 ریال
پیک صبا خمین

پایانه خمین -> تهران جنوب

%22 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم ویژه

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی تخت شو

23 صندلی خالی

300,000 ریال

234,000 ریال
شرکت اتحاد خمين

خمین -> تهران

%8 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس ولو بی ۹سالار

41 صندلی خالی

200,000 ریال

184,000 ریال
پیک صبا خمین

پایانه خمین -> تهران جنوب

%22 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم ویژه

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی

32 صندلی خالی

250,000 ریال

195,000 ریال
پیک صبا خمین

پایانه خمین -> تهران جنوب

%22 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم ویژه

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی تخت شو

24 صندلی خالی

300,000 ریال

234,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت