قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال فرمهین

میهن نورآریا فرمهین

فرمهین -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 04:00

اتوکار: Scania Maral 2+2

34 صندلی خالی

240,000 ریال

میهن نورآریا فرمهین

فرمهین -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 13:20

اتوکار: Scania Maral 2+2

36 صندلی خالی

240,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت