قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال فرمهین

میهن نورآریا فرمهین

فرمهین -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 04:00

اتوکار: Scania Maral 2+2

25 صندلی خالی

290,000 ریال

میهن نورآریا فرمهین

فرمهین -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 13:20

اتوکار: Scania Maral 2+2

25 صندلی خالی

290,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت