قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس رشت به تهران

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> تهران پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 01:15

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ۳۰نفر
شاهین گیلان تعاونی 15

9 صندلی خالی

360,000 ریال

شرکت آرتا سبلان رشت

رشت -> تهران

%3 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 01:15

اتوکار: VIP O 500 تخت شو ۲۵ نفره
بستن کمر بندایمنی برای تمامی مسافرین عزیز الزامی می باشد

8 صندلی خالی

414,000 ریال

401,580 ریال
آریا سفر رشت

رشت -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 01:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

414,000 ریال

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> تهران پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 01:45

اتوکار: SCANIA VIP ۲۵ تخت شو
شاهین گیلان تعاونی 15

8 صندلی خالی

414,000 ریال

آریا سفر رشت

رشت -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 02:15

اتوکار: Scania classicus 2+1

13 صندلی خالی

366,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت