قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس رشت به تهران

رویال سفر رشت

ترمینال میدان گیل رشت -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: 25 نفره (VIP)
vip

14 صندلی خالی

345,000 ریال

ایران پیمان رشت

رشت -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:10

اتوکار: Scania classicus 2+1

3 صندلی خالی

360,000 ریال

موسسه آریا سفر آسیا رشت

رشت -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:15

اتوکار: اسکانیا۳۲نفره

9 صندلی خالی

300,000 ریال

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> تهران پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: SCANIA VIP ۲۵ تخت شو

8 صندلی خالی

345,000 ریال

رویال سفر رشت

ترمینال میدان گیل رشت -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:15

اتوکار: 25 نفره (VIP)
مشترک با انزلي

0 صندلی خالی

345,000 ریال

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> تهران پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: بنز وی ای پی ۲۵نفره

4 صندلی خالی

345,000 ریال

شرکت صفای گیلان لوان نور رشت

رشت -> قم

%9 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: وی ای پی اسکانیا
محل سوار شدن شرکت لوان نور

19 صندلی خالی

300,000 ریال

273,000 ریال
رویال سفر رشت

ترمینال میدان گیل رشت -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
مشترک با انزلي

5 صندلی خالی

345,000 ریال

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> تهران پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۳۲نفره

7 صندلی خالی

300,000 ریال

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> تهران پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: VOLVO VIP B9 ۲۵

5 صندلی خالی

345,000 ریال

سیروسفر رشت

ترمینال میدان گیل رشت -> تهران آزادي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:45

اتوکار: 25 نفره (VIP)

13 صندلی خالی

345,000 ریال

سیروسفر رشت

ترمینال میدان گیل رشت -> تهران آزادي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)

9 صندلی خالی

345,000 ریال

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> تهران پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:45

اتوکار: بنز۵۰۰ وی آی پی تخت شو ۲۴نفره

6 صندلی خالی

345,000 ریال

شرکت عدل رشت

رشت -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:45

اتوکار: اسکانیا ۳۲VIP نفره
میدان گیل

23 صندلی خالی

300,000 ریال

سیروسفر رشت

ترمینال میدان گیل رشت -> تهران آزادي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: 24 نفره(VIP)

13 صندلی خالی

345,000 ریال

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> تهران پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: SCANIA VIP ۲۵ تخت شو

0 صندلی خالی

345,000 ریال

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> تهران پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۳۲نفره

7 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت شماره16جهان گشت مهررشت

رشت -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: وی ای پی (۳۲نفره )

15 صندلی خالی

300,000 ریال

موسسه آریا سفر آسیا رشت

رشت -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:55

اتوکار: اسکانیا۳۲نفره
رشت پایانه میدان گیل سمت خروجی پایانه تعاونی 11 اریا سفر اسیا شمارهای تماس: 09111381421 و 33618200 و 33620300

32 صندلی خالی

300,000 ریال