شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> تهران پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 01:15

اتوکار: اسکانیاvip نفره۳۰
شاهین گیلان تعاونی 15

9 صندلی خالی

360,000 ریال

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> تهران پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 02:15

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۳۲نفره
شاهین گیلان تعاونی 15

11 صندلی خالی

360,000 ریال

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> تهران پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 02:30

اتوکار: VOLVO VIP B9 ۲۵
شاهین گیلان تعاونی 15

8 صندلی خالی

414,000 ریال

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> تهران پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 03:00

اتوکار: SCANIA VIP ۲۵ تخت شو
شاهین گیلان تعاونی 15

9 صندلی خالی

414,000 ریال

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> تهران پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 07:00

اتوکار: VOLVO B7
تی بی تی برند برتر * برای خرید و رزرو بلیط میتوانید با شماره های 33667792 و 33662022 تماس حاصل فرمایید

0 صندلی خالی

258,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت