شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> تهران پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۳۲نفره
میدان گیل ورودی ترمینال شرکت مسافربری شاهین گیلان(تی بی تی-تعاونی ۱۵)۳۳۶۶۷۷۹۲-۳۳۶۶۲۰۲۲

9 صندلی خالی

430,000 ریال

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> تهران پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 21:30

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۳۲نفره
شاهین گیلان تعاونی 15

0 صندلی خالی

430,000 ریال

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> تهران پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 22:30

اتوکار: SCANIA VIP ۲۵ تخت شو
میدان گیل ورودی ترمینال شرکت مسافربری شاهین گیلان(تی بی تی-تعاونی ۱۵)۳۳۶۶۷۷۹۲-۳۳۶۶۲۰۲۲

9 صندلی خالی

495,000 ریال

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> تهران پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۳۲نفره
تی بی تی برند برتر * برای خرید و رزرو بلیط میتوانید با شماره های 33667792 و 33662022 تماس حاصل فرمایید

10 صندلی خالی

430,000 ریال

موسسه آریا سفر آسیا رشت

رشت -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 23:50

اتوکار: اسکانیا۳۲نفره
بستن کمربند ایمنی برای کلیه عزیزان الزامی می باشد

12 صندلی خالی

432,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت