شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> تهران پایانه غرب

%6 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 14:30

اتوکار: SCANIA VIP ۲۵ تخت شو
میدان گیل ورودی ترمینال شرکت مسافربری شاهین گیلان(تی بی تی-تعاونی ۱۵)۳۳۶۶۷۷۹۲-۳۳۶۶۲۰۲۲

9 صندلی خالی

495,000 ریال

465,300 ریال
شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> تهران پایانه غرب

%6 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 15:15

اتوکار: SCANIA VIP ۲۵ تخت شو
میدان گیل ورودی ترمینال شرکت مسافربری شاهین گیلان(تی بی تی-تعاونی ۱۵)۳۳۶۶۷۷۹۲-۳۳۶۶۲۰۲۲

12 صندلی خالی

495,000 ریال

465,300 ریال
موسسه مسافربری سپهرآسیا رشت

رشت -> پایانه غرب(تهران)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 15:30

اتوکار: ((( وی ای پی اسکانیا)))

22 صندلی خالی

432,000 ریال

410,400 ریال
شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> تهران پایانه غرب

%6 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 15:45

اتوکار: SCANIA VIP ۲۵ تخت شو
تی بی تی برند برتر * برای خرید و رزرو بلیط میتوانید با شماره های 33667792 و 33662022 تماس حاصل فرمایید

10 صندلی خالی

495,000 ریال

465,300 ریال
موسسه مسافربری سپهرآسیا رشت

رشت -> پایانه غرب(تهران)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 16:10

اتوکار: ((وی ای پی تخت شو ))۲۵ نفره۰۰۰
رزرو بلیت فلاح 09118289240

12 صندلی خالی

496,800 ریال

471,960 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت