قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال رشت

شرکت همسفر راه باران

رشت -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ

شنبه

1399/04/14 ساعت 11:00

اتوکار: MAN .VIP
ميدان گيل پايانه مسافربري شركت همسفر راه باران تلفن 01333606044

10 صندلی خالی

620,000 ریال

شرکت همسفر راه باران

رشت -> سارئ

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 12:00

اتوکار: ولوو تیپ ۳
ميدان گيل پايانه مسافربري شركت همسفر راه باران تلفن 01333606044

24 صندلی خالی

345,000 ریال

شرکت همسفر راه باران

رشت -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ

شنبه

1399/04/14 ساعت 21:00

اتوکار: اسکانیا ۳۲vip نفره

17 صندلی خالی

490,000 ریال

شرکت همسفر راه باران

رشت -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ

شنبه

1399/04/14 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا مارال vip
ميدان گيل پايانه مسافربري شركت همسفر راه باران تلفن 01333606044

15 صندلی خالی

620,000 ریال

شرکت همسفر راه باران

رشت -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ

شنبه

1399/04/14 ساعت 23:55

اتوکار: اسکانیا مارال
ميدان گيل پايانه مسافربري شركت همسفر راه باران تلفن 01333606044

16 صندلی خالی

345,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت