قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال رشت

شرکت همسفر راه باران

رشت -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 10:00

اتوکار: MAN .VIP
ميدان گيل پايانه مسافربري شركت همسفر راه باران تلفن 01333606044

10 صندلی خالی

515,000 ریال

شرکت همسفر راه باران

رشت -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 11:00

اتوکار: MAN .VIP

10 صندلی خالی

515,000 ریال

شرکت همسفر راه باران

رشت -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 21:00

اتوکار: VIP O500
ميدان گيل پايانه مسافربري شركت همسفر راه باران تلفن 01333606044

13 صندلی خالی

515,000 ریال

شرکت همسفر راه باران

رشت -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا مارال vip
ميدان گيل پايانه مسافربري شركت همسفر راه باران تلفن 01333606044

14 صندلی خالی

515,000 ریال

شرکت همسفر راه باران

رشت -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا ۳۲vip نفره
ميدان گيل پايانه مسافربري شركت همسفر راه باران تلفن 01333606044

20 صندلی خالی

400,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت