قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال رشت

ايران پيما

ترمينال رشت -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانيا

10 صندلی خالی

414,000 ریال

ايران پيما

ترمينال رشت -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 19:45

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP

4 صندلی خالی

762,000 ریال

رويال سفر

رشت ميدان گيل پايانه مسافربري سکوي 1 -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 20:00

اتوکار: 25 نفره (VIP)
کاوه و صفه با شام گرم

6 صندلی خالی

762,000 ریال

سير و سفر

رشت ميدان گيل پايانه مسافربري سکوي 10 -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 20:00

اتوکار: 25 نفره (VIP)

2 صندلی خالی

762,000 ریال

آریا سفر رشت

رشت -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 20:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

6 صندلی خالی

762,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت