قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال رشت

شرکت عدل رشت

رشت -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

یزد, سیرجان, کاشان

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 11:45

اتوکار: اسكانيا ۲۵نفره VIP تخت شو-مانیتوردار
میدان گیل

8 صندلی خالی

800,000 ریال

ايران پيما

ترمينال رشت شرکت مسافربري ايران پيما -> يزد

شهرهای بین راهی

کاشان

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 20:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP

0 صندلی خالی

805,000 ریال

آریا سفر رشت

رشت -> کاشان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 23:45

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

806,400 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت