قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال رشت

شاهین گیلان - ترابر بی تا

رشت -> زنجان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 08:30

اتوکار: Scania Maral 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

432,000 ریال

آریا سفر رشت

رشت -> زنجان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 08:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

25 صندلی خالی

500,000 ریال

شاهین گیلان - ترابر بی تا

رشت -> زنجان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Maral 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

432,000 ریال

تعاونی 7 عدل رشت

رشت -> زنجان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 15:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت