قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سنندج و تخفیف در ترمینال رشت

شرکت مسافربری تک سفر ایرانیان رشت

رشت -> سنندج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 17:00

اتوکار: ولوو( بی۹ ) ۲۵نفره تخت شو

6 صندلی خالی

1,115,000 ریال

شرکت عدل رشت

رشت -> سنندج

شهرهای بین راهی

همدان با سرویس سنندج

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 17:00

اتوکار: مان تکصندلی تخت شو
رشت میدان گیلخروجی ترمینال شرکت مسافربری عدل33662700-013

14 صندلی خالی

1,115,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت