قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال رشت

شرکت همسفر راه باران

رشت -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا مارال vip
ميدان گيل پايانه مسافربري شركت همسفر راه باران تلفن 01333606044

12 صندلی خالی

755,000 ریال

شرکت همسفر راه باران

رشت -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 11:00

اتوکار: MAN .VIP
ميدان گيل پايانه مسافربري شركت همسفر راه باران تلفن 01333606044

8 صندلی خالی

755,000 ریال

آریا سفر رشت

رشت -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

گرگان

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 12:30

اتوکار: classicus 2+2

30 صندلی خالی

432,000 ریال

شرکت سفرگستر ایرانیان نماینده رشت

رشت -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

گرگان

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا تخت شو ۲۵ نفره

11 صندلی خالی

680,000 ریال

شرکت سفرگستر ایرانیان نماینده رشت

رشت -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

گرگان

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا تخت شو ۲۵ نفره

12 صندلی خالی

680,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت