قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال آستارا

شرکت آریا سفر آستارا- تعاونی 11

آستارا -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 07:00

اتوکار: اسکانیا تک صندلی

19 صندلی خالی

500,000 ریال

سپهرآسیا آستارا

آستارا -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 07:30

اتوکار: وی آی پی۳۲ نفره

31 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت آریا سفر آستارا- تعاونی 11

آستارا -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا تک صندلی

12 صندلی خالی

500,000 ریال

سپهرآسیا آستارا

آستارا -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 08:30

اتوکار: درسا تخت شو مانیتوردار

23 صندلی خالی

600,000 ریال

سپهرآسیا آستارا

آستارا -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 09:10

اتوکار: وی آی پی۳۲ نفره
undefined

32 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت