شرکت آریا سفر آستارا- تعاونی 11

آستارا -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 22:30

اتوکار: مارال ۳۰ نفره

20 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت آریا سفر آستارا- تعاونی 11

آستارا -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 23:00

اتوکار: مارال ۲۵نفره مانیتوردار تخت شو

18 صندلی خالی

700,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت