قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس بندرانزلی به تهران

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره تخت شو
01344432080

5 صندلی خالی

435,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا ۳۰نفره وی آی پی
01344432080

7 صندلی خالی

365,000 ریال

عدل سفر انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 10:15

اتوکار: ولووبی۹ وی ای پی

3 صندلی خالی

435,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 12:00

اتوکار: اسکانیا ۳۲ نفره وی آی پی

16 صندلی خالی

365,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره تخت شو
01344432080

8 صندلی خالی

435,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت