قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرانزلی

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/09 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره تخت شو
01344432080

7 صندلی خالی

520,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/09 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا ۳۲ نفره وی آی پی
01344432080

10 صندلی خالی

435,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/09 ساعت 23:59

اتوکار: اسکانیا ۳۰نفره وی آی پی
01344432080

13 صندلی خالی

435,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت