قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرانزلی

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 07:45

اتوکار: ولوو بی۹ ۲۵ نفره تخت شو
01344432080

2 صندلی خالی

520,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره تخت شو
01344432080

3 صندلی خالی

520,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 10:00

اتوکار: بنز او۵۰۰ تخت شو ۲۴نفره
01344432080

5 صندلی خالی

520,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 11:00

اتوکار: اسکانیا ۳۲ نفره وی آی پی
01344432080

10 صندلی خالی

435,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 11:45

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره تخت شو
01344432080

0 صندلی خالی

520,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت