قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس بندرانزلی به تهران

عدل سفر انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 01:00

اتوکار: مارال وی ای پی تخت شو

10 صندلی خالی

435,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 01:00

اتوکار: اسکانیا ۳۲ نفره وی آی پی
01344432080

8 صندلی خالی

365,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 01:30

اتوکار: ولوو بی۹ ۲۵ نفره تخت شو
01344432080

1 صندلی خالی

435,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 06:45

اتوکار: اسکانیا ۳۰نفره وی آی پی
01344432080

3 صندلی خالی

365,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 07:45

اتوکار: ولوو بی۹ ۲۵ نفره تخت شو
01344432080

9 صندلی خالی

435,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت