قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس بندرانزلی به تهران

رویال سفر بندرانزلی

ترمینال بندرانزلی -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:45

اتوکار: 25 نفره (VIP)
مشترک با رشت

10 صندلی خالی

400,000 ریال

رویال سفر بندرانزلی

ترمینال بندرانزلی -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
مشترک با رشت

9 صندلی خالی

400,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا ۳۲ نفره وی آی پی
01344432080

4 صندلی خالی

305,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا ۳۲ نفره وی آی پی
01344432080

12 صندلی خالی

305,000 ریال

عدل سفر انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:55

اتوکار: اسکانیا وی ای پی

14 صندلی خالی

305,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:55

اتوکار: اسکانیا ۳۰نفره وی آی پی
01344432080

14 صندلی خالی

305,000 ریال

رویال سفر بندرانزلی

ترمینال بندرانزلی -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:59

اتوکار: رنو 23 نفره VIP

15 صندلی خالی

400,000 ریال