ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 07:45

اتوکار: ولوو بی۹ ۲۵ نفره تخت شو
01344432080

9 صندلی خالی

520,000 ریال

468,000 ریال
ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره تخت شو
01344432080

9 صندلی خالی

520,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 10:00

اتوکار: ایلیارد ۲۵ نفره
01344432080

9 صندلی خالی

520,000 ریال

468,000 ریال
ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 11:00

اتوکار: اسکانیا ۳۲ نفره وی آی پی
01344432080

13 صندلی خالی

435,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره تخت شو
01344432080

9 صندلی خالی

520,000 ریال

468,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت