قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرانزلی

عدل سفر انزلی

بندرانزلی -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 12:30

اتوکار: ولووبی۹ وی ای پی
01344422132

6 صندلی خالی

1,630,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

گرگان

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره تخت شو
01344432080

11 صندلی خالی

1,625,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت