قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرانزلی

رويال سفر

پايانه مسافربري بندرانزلي -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 09:30

اتوکار: درسا VIP مانيتوردار
مشترک با رشت

4 صندلی خالی

2,140,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران انزلی

بندرانزلی -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 09:30

اتوکار: درسا(مجهزبه مانیتوراختصاصی)
جهت رزررو بلیط 09111830616

5 صندلی خالی

2,140,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران انزلی

بندرانزلی -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 09:30

اتوکار: درسا(مجهزبه مانیتوراختصاصی)
جهت رزررو بلیط 09111830616

5 صندلی خالی

2,140,000 ریال

عدل سفر انزلی

بندرانزلی -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 09:50

اتوکار: درسا(مانیتوردار)تخت شو
01344422132

6 صندلی خالی

2,140,000 ریال

عدل سفر انزلی

بندرانزلی -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 09:50

اتوکار: درسا(مانیتوردار)تخت شو
01344422132

6 صندلی خالی

2,140,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت