قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال آستانه اشرفیه

تعاونی7 عدل آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سلطان آباد

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 10:45

اتوکار: classicus 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، 01342127065

25 صندلی خالی

500,000 ریال

سیر و سفر(آستانه اشرفیه)

آستانه اشرفیه -> سلطان آباد (تهران )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 14:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، محل سوار شدن 300متر بعداز میدان امام حسین 01342135560

25 صندلی خالی

370,000 ریال

تعاونی7 عدل آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه -> سلطان آباد (تهران )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 14:15

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، 01342127065

25 صندلی خالی

370,000 ریال

سیر و سفر(آستانه اشرفیه)

آستانه اشرفیه -> سلطان آباد (تهران )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 22:00

اتوکار: Volvo classicus 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، محل سوار شدن 300متر بعداز میدان امام حسین 01342135560

25 صندلی خالی

500,000 ریال

تعاونی7 عدل آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه -> سلطان آباد (تهران )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 23:00

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، 01342127065

25 صندلی خالی

370,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت