قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سلطان آباد و تخفیف در ترمینال آستانه اشرفیه

سیروسفر آستانه

آستانه اشرفیه -> سلطان آباد (تهران )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 10:30

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، ترمینال میدان سیدجلاالدین اشرف(کیسم)ابتدای جاده کیسم01342127065

1 صندلی خالی

470,000 ریال

سیروسفر آستانه

آستانه اشرفیه -> سلطان آباد (تهران )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 14:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، ترمینال میدان سیدجلاالدین اشرف(کیسم)ابتدای جاده کیسم01342127065

0 صندلی خالی

750,000 ریال

سیروسفر آستانه

آستانه اشرفیه -> سلطان آباد (تهران )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، ترمینال میدان سیدجلاالدین اشرف(کیسم)ابتدای جاده کیسم01342127065

0 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت