قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال آستانه اشرفیه

سیر و سفر(آستانه اشرفیه)

آستانه اشرفیه -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 12:45

اتوکار: Volvo classicus 2+2
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، محل سوار شدن 300متر بعداز میدان امام حسین 01342135560

25 صندلی خالی

860,000 ریال

تعاونی7 عدل آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، 01342127065

25 صندلی خالی

860,000 ریال

سیر و سفر(آستانه اشرفیه)

آستانه اشرفیه -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 15:15

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، محل سوار شدن 300متر بعد از میدان امام حسین 01342135560

25 صندلی خالی

1,540,000 ریال

رویال سفر ایرانیان

آستانه اشرفیه -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 15:15

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، 01342127065

25 صندلی خالی

1,540,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت