قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال کیاشهر

سعید مهر کیاشهر

کیاشهر(گیلان ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/12/19 ساعت 08:30

اتوکار: Scania Maral 2+1

0 صندلی خالی

600,000 ریال

پردیسان سفر کیاشهر

کیاشهر(گیلان ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/12/19 ساعت 22:45

اتوکار: classicus 2+1
01342822352

25 صندلی خالی

600,000 ریال

سعید مهر کیاشهر

کیاشهر(گیلان ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/12/19 ساعت 23:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

25 صندلی خالی

600,000 ریال

      تاریخ حرکت