قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال رودسر

آرتاسبلان رودسر شفیعی نسب-احمدی

رودسر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:15

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

4 صندلی خالی

760,000 ریال

سیروسفر رودسر احمدی-شفیعی نسب

رودسر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:30

اتوکار: Scania 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

5 صندلی خالی

450,000 ریال

آرتاسبلان رودسر شفیعی نسب-احمدی

رودسر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

4 صندلی خالی

760,000 ریال

      تاریخ حرکت