قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال رودسر

شرکت گیلان پیمان رودسر- شفیعی نسب

رودسر -> تهران

شهرهای بین راهی

سلطان آباد (تهران )

یکشنبه

1398/11/27 ساعت 23:00

اتوکار: ایلیارد ۴۰ نفره
رودسر،گسکرمحله،پایانه مسافربری،غرفه 2

3 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت رویال سفر ایرانیان رودسر-احمدی

رودسر -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/27 ساعت 23:00

اتوکار: ایلیاد۴۰

7 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت گیلان پیمان رودسر- شفیعی نسب

رودسر -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/27 ساعت 23:15

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
رودسر،گسکرمحله،پایانه مسافربری،غرفه 2

0 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت رویال سفر ایرانیان رودسر-احمدی

رودسر -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/27 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره تخت شو - پایانه غرب

0 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت رویال سفر ایرانیان رودسر-احمدی

رودسر -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/27 ساعت 23:45

اتوکار: اسکانیا مارال ۴۴نفره - پایانه غرب

4 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت