قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سلطان آباد و تخفیف در ترمینال رودسر

تعاونی 15 رودسر شفیعی نسب- احمدی

رودسر -> سلطان آباد (تهران )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 09:00

اتوکار: classicus 2+2

3 صندلی خالی

500,000 ریال

تعاونی 15 رودسر شفیعی نسب- احمدی

رودسر -> سلطان آباد (تهران )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 12:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

0 صندلی خالی

800,000 ریال

تعاونی 15 رودسر شفیعی نسب- احمدی

رودسر -> سلطان آباد (تهران )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 13:00

اتوکار: Renauit classicus 2+2

8 صندلی خالی

500,000 ریال

      تاریخ حرکت