قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال رودسر

شرکت ترابربیتا رودسر- تعاونی 15- شفیعی نسب

رودسر -> تهران

شهرهای بین راهی

سلطان آباد (تهران )

جمعه

1399/08/02 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی( تخت شو)
رودسر،گسکرمحله،پایانه مسافربری،غرفه 2

4 صندلی خالی

635,000 ریال

شرکت ترابربیتا رودسر- تعاونی 15- شفیعی نسب

رودسر -> تهران

شهرهای بین راهی

سلطان آباد (تهران )

جمعه

1399/08/02 ساعت 13:00

اتوکار: ایلیارد ۴۰ نفره
رودسر،گسکرمحله،پایانه مسافربری،غرفه 2

10 صندلی خالی

395,000 ریال

شرکت عدل رودسر-تعاونی 7 - شفیعی نسب

رودسر -> تهران

شهرهای بین راهی

سلطان آباد (تهران )

جمعه

1399/08/02 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی( تخت شو)
رودسر،گسکرمحله،پایانه مسافربری،غرفه 2

6 صندلی خالی

635,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت