قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ساری و تخفیف در ترمینال رودسر

تعاونی 15 رودسر شفیعی نسب- احمدی

رودسر -> گرگان

شهرهای بین راهی

ساری

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 13:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

700,000 ریال

تعاونی 15 رودسر شفیعی نسب- احمدی

رودسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

ساری

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 14:30

اتوکار: Renauit classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

7 صندلی خالی

360,000 ریال

رویال سفر رودسر احمدی-شفیعی نسب

رودسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

ساری

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 17:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

4 صندلی خالی

700,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت